"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Kim jesteśmy

Kościół dla Ciebie

zrzut-ekranu-2016-12-01-o-13-49-49
Wierzymy na podstawie Biblii, że Jezus Chrystus Syn Boży żyje i chce zbawić każdego człowieka. Biblia stanowi najlepszą odpowiedź na nasze pytania i problemy, z którymi na co dzień się spotykamy. Wierzymy w uzdrowienia. Jako ludzie wierzący tworzymy żywy Kościół Jezusa Chrystusa, w którym:
Ewangelia jest zrozumiała i niesie praktyczne rozwiązania,
Bóg jest bliski i działa pośród nas,
Ludzie są kochający i otwarci,
Razem z nami ciesz się przyjaźnią z Bogiem!

Nazwa

Nazwa Kościół Zielonoświątkowy pochodzi od Dnia Zielonych Świąt, podczas którego nastąpiło obiecane przez Jezusa (Jan 14,16-18) zesłanie Ducha Świętego: „A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dz. Ap 2,1-4).

Podstawa prawna działalności

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997r. (Dz.U. nr 41, p.254) oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego.

Dodaj komentarz