Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Do Chrztu Wiary przystąpiło osiem osób

Po południu w sobotę 22 czerwca 2019 Kościół Zielonoświątkowy „NOWE ŻYCIE” w Łodzi przy ul. Jaracza 95 zorganizował kolejny chrzest wiary, do którego przystąpiło 8 katechumenów. Chrzest odbył się w miejscowości Zakościele koło Inowłodza, nad rzeką Pilicą. Nabożeństwo poprowadził, usłużył Słowem Bożym oraz chrzcił pastor łódzkiego Kościoła – prezbiter dr Piotr Karaś. Świadectwem wiary podzielił się brat Mirosław Gawroński i siostra Krystyna Jagiełła z Chrześcijańskiej Misji „Nowa Nadzieja”. Katechumeni otrzymali pamiątkowe Biblie oraz drobne prezenty. Wierni przygotowali poczęstunek, modlili się i błogosławili nowo ochrzczonych. 
Uroczystość zakończyła się o godz. 19.00. 
Następnego dnia – w niedzielę 23 czerwca o godz. 10.00 w domu modlitwy łódzkiego zboru „Nowe Życie” przy ul. Jaracza 95 w trakcie nabożeństwa nowo przyjęci członkowie Kościoła przystąpią do Wieczerzy Pańskiej przyjmując komunię wzorem pierwszych chrześcijan – pod postaciami chleba i wina. 
Dla wszystkich nowo ochrzczonych i katechumenów przygotowujących się do chrztu Kościół w Łodzi organizuje cotygodniowe spotkania z cyklu „ABC chrześcijaństwa”. (dap)

Fotorelacja z wydarzenia na naszym FB – tutaj