Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wraca „Nowe Życie Rodziny”

Rozpoczął się rok szkolny. Dzieci poszły do szkół, zaczęły zdobywać pierwsze stopnie i w niektórych – a jak się okazuje wcale nie tak rzadkich przypadkach – oczekiwania (zarówno dzieci, jak i rodziców) i rzeczywistość bardzo się rozminęły. Pojawia się sakramentalne „dlaczego się nie uczyłeś?”, a następnie ponaglenia „ucz się więcej” i „siadaj do lekcji”. Na co dzieci odpowiadają: „szkoła jest bez sensu”, „nie chce mi się”, „jestem zmęczony / zmęczona”…

Po wakacjach powrócił projekt „NOWE ŻYCIE RODZINY”, który koordynuje liderka z naszego Kościoła Agnieszka Sowińska-Wróbel. Tym razem było o uczeniu się dzieci. Spotkanie odbyło się 24 października, wkrótce kolejne spotkania.