Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

O Bożym wychowaniu

W niedzielę 6.10 odwiedził nas nasz przyjaciel z Norwegii Asmund Kilde. Na nabożeństwie niedzielnym 13 października 2019 Słowo Boże głosił brat Adrian Lis z Kościoła Akademickiego WSTS w Warszawie przy ul. Wybornej 20. 
Dowiedzieliśmy się z kazania, iż Bóg, kiedy okazuje nam swą sprawiedliwość i podejmuje się karcenia w stosunku do któregoś ze swoich dzieci, to – jak mawia senior wykładowca WSTS prezb. M. Kwiecień – płacze i czyni to ze zbolałego serca. Ludzie często oskarżają Boga o to, że nie kwapi się w kwestii karania grzeszników, jednak zapominają o tym, że sami są grzeszni i wiele z ich czynów czy zachowań zasługuje na potępienie. Bóg jednakże osądzi świat sprawiedliwie na sądzie ostatecznym. Wszyscy, którzy nie opowiedzą się po stronie Jezusa zastaną osądzeni. W swej wypowiedzi brat Adrian posłużył się kilkoma ważnymi fragmentami Pisma Świętego, m.in. z Listu do Rzymian 8,14-16 oraz z Listu do Hebrajczyków 12,8. Podkreślił szczególnie mocno fakt przedstawiany przez Nowy Testament, że zbawienie człowieka dokonuje się nie na podstawie dobrych uczynków, jakie wykonał on w swoim życiu, ale jedynie przez zasługę i moc odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa.  
Tego dnia brat Adrian poprowadził także wieczorne spotkanie dla młodzieży o godz. 17.30 w budynku naszego Kościoła przy ul. Jaracza 95.