Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Modlitwa o prześladowany Kościół

Mimo wakacji, spotykamy się regularnie zarówno w niedziele jak i w środy, by razem uwielbiać Boga w modlitwie i słuchać Słowa. Najczęściej podczas środowych spotkań dziękujemy Bogu w świadectwach oraz modlimy się o bieżące sprawy. Postanowiliśmy ostatnio także przeznaczyć ostatnią środę miesiąca lipca na szczególną modlitwę – o prześladowany Kościół. Po prostu Pan Bóg włożył nam takie pragnienie w serca. Dlatego zapraszamy Cię do wspólnego modlitewnego czuwania już 31 lipca!