Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Co nowego na Gdańskiej? Nowa przedpołudniowa oferta Misji

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z problemami uzależnień, które pracują na zmiany popołudniowe, nasza Misja „Nowa Nadzieja” w Łodzi działająca od lat w lokalu przy ul. Gdańskiej 29, począwszy od minionego tygodnia rozpoczęła organizowanie cotygodniowych poniedziałkowych spotkań o charakterze terapeutycznym w przedziale godzinowym 10.00 – 12.00. 
Na pierwszym takim spotkaniu w dniu 7 października 2019 uczestnicy poczęstowani zostali strawą duchową i fizyczną. Do tej duchowej należały szczere rozmowy o tym, co aktualnie przeżywamy i wzajemne zachęcanie się do robienia postępów i wytrwałości na drodze trzeźwości. Czytaliśmy też fragmenty Ewangelii, Psalmów i Przypowieści z Pisma Świętego. Od przyszłego tygodnia będziemy również przygotowywać na żywo – słuchowisko w odcinkach, polegające na czytaniu dłuższych urywków niedawno wydanej książki zawierającej osobiste świadectwo o Bożej pomocy i niezwykłych przeżyciach doznanych w okresie okupacji przez naszego brata w Chrystusie, pastora Józefa Bałuczyńskiego. 
Uczestników przedpołudniowych spotkań poniedziałkowych podejmujemy w Misji „Nowa Nadzieja” gorącą herbatą i ciastem – to nasza dodatkowa strawa fizyczna. W ciepłym pomieszczeniu Misji przy ul. Gdańskiej 29 gromadzą się głównie osoby w średnim i starszym wieku, będący mieszkańcami Łodzi i okolic. Jesienią przewidujemy dla nich także inne ciekawe zajęcia, które budują wiarę i rozwijają otrzymane od Boga talenty. W spotkaniach mogą też uczestniczyć osoby w młodszym wieku, które pragną umocnić swą wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Serdecznie zapraszamy!