Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

GOSPEL VISION W ŁODZI – RELACJA Z WYDARZENIA

W czwartek i piątek w lipcu 2014r. uczestniczyliśmy w kolejnej EWANGELIZACJI. Tym razem z udziałem grupy GOSPEL VISION Z FRANCJI. Działo się to w Łodzi na Pasażu Schillera. Pojawił się duży samochód z rozkładaną sceną, był koncert, drama,… Read More

CAŁE NIEBO SIĘ RADUJE!

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z wyjątkowego wydarzenia – Chrztu Wiary, który odbył się w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów na ul. Nawrot w Łodzi.

FESTIWAL NADZIEI

W dniach 14 -15 czerwca 2014 r. w Warszawie uczestniczyliśmy w „Festiwalu Nadziei”, na który udaliśmy się specjalnie wynajętymi autobusami. Słuchaliśmy w sobotę przesłania Franklina Grahama. Jeszcze nie skończył wezwania do wyjścia do przodu, do modlitwy, a już jakiś człowiek z trybuny, stanowczym krokiem poszedł w kierunku sceny. Za odwagę zebrał oklaski, a za chwilę ludzie zaczęli wychodzić na murawę stadionu. Patrzyliśmy i nie wierzyliśmy oczom. Ludzie wychodzili i wychodzili. Ten wielki tłum zgromadził się tam, żeby pokutować z grzechów i przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Mimo, że było przygotowanych wielu doradców, to nie wystarczyło nas, żeby porozmawiać indywidualnie. Sam rozmawiałem z trzema studentami na raz. Pierwszy raz przyjęli Jezusa i myślę, że pierwszy raz usłyszeli sedno ewangelii. Było tam zdumiewająco dużo młodych ludzi. Wszyscy byliśmy poruszeni.

Wielki Płomień

„Zwykli ludzie czyniący niezwykłe rzeczy: Chrześcijanie codziennie płonący współczuciem dla zgubionych, wkładający całe swoje serca w największy zbiór dusz, o jakim kiedykolwiek słyszano. To jest ten czas. Żniwo czeka, a Bóg ma do wykonania tego dzieła tylko nas!” (R. Bonnke)

 
W zborach KZ modlimy się ostatnio i przygotowujemy do wielu działań ewangelizacyjnych. Żniwo jednak jest wielkie a robotników – jak nauczał Pan Jezus – mało. Pragniemy zatem prosić Pana, by posłał robotników na swoje żniwo. Chcemy modlić się o wzbudzenie w wielu sercach pragnienia ewangelizacji. Z tego też powodu w miesiącach lutym i marcu, w środy prezentowaliśmy w zborze specjalny materiał, którego celem jest wyposażenie Kościoła do dzieła ewangelizacji. Po projekcji krótkiego filmu z pastorem Reinhardem Bonnke (z serii zatytułowanej „Wielki Płomień”) modliliśmy się i rozmawialiśmy o tym, jak Bóg chce i może nas używać w służbie dla niego.

Kościół nie jest poczekalnią do nieba

W niedzielę 16.02.2014 r. na nabożeństwie pieśnią i Słowem usługiwał Robert Kasprowicz. Brat Robert jest chrześcijańskim muzykiem, autorem wielu znanych i cenionych pieśni uwielbienia. Regularnie też odwiedza nasz zbór i dzieli się słowem, które daje mu Bóg.  Wieczorem odbyło… Read More

Chrzest Wiary 2012

W sobotę 30 czerwca 2012 r. 12 osób wyznało swoją wiarę i na znak tego przyjęło chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Był to dla nas wszystkich niezwykle ważny dzień. Dziękowaliśmy Bogu we wspólnych modlitwach i… Read More

Boży plan w służbie Coffee House

Coffee House miał być chrześcijańską kawiarnią, do której przychodzą ludzie, żeby porozmawiać o swoich problemach. Miał być jednocześnie chrześcijańskim streetworkingiem skierowanym o ludzi uzależnionych. Okazało się jednak, że nasz Coffee House jest także kuźnią nowych liderów chrześcijańskich, którzy są powoływani do nowych służb w naszej Misji. Dlatego powstają nowe projekty i rozwijana jest nasza działalność w różnych kierunkach
 

Żołnierze

 

W połowie kwietnia odbyło się zebranie liderów Misji, na które licznie też przybyli wolontariusze czwartkowego Klubu Integracji. W dużym skrócie zostały przedstawione niektóre działania Misji z ostatniego roku.

Ośmioro ochrzczonych

W sobotę 28 listopada odbył się kolejny w tym roku chrzest. Osiem osób zostało ochrzczonych (wcześniej, w marcu, dwanaście osób) – chwała Panu! Na uroczystość, którą zorganizowaliśmy w obiekcie KChB przy ul. Nawrot 27 przybyło wielu gości – rodziny, znajomi i przyjaciele naszych katechumenów. Zborowa grupa muzyczna poprowadziła wszystkich w radosnym uwielbieniu Boga.

Powołanie i Pasja – relacja z konferencji

W dniach 10-12 września 2009 r. odbyła się w Warszawie (w siedzibie Warszawskiego Seminarium Teologicznego) Konferencja „Powołanie i Pasja”. Organizowaliśmy ja dotychczas rokrocznie w Łodzi. Tym razem jako organizatorzy (z ramienia Misji „Nowa Nadzieja”) i uczestnicy wybraliśmy się… Read More