"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Kim jesteśmy

Nasz Kościół istnieje po to, by szukać zgubionych, przyprowadzać ich do Chrystusa i wyposażać do nowego życia z Bogiem. Modlimy się, wierzymy i pragniemy być: – Kościołem Chwały – doświadczającym Bożej obecności, – Kościołem Nadziei – sięgającej każdego… Read More

Historia Zboru

Rys historyczny z okazji otwarcia domu zborowego.
Historia przebudzenia zielonoświątkowego w Ziemi Łódzkiej sięga okresu międzywojennego. Powróćmy do wspomnień z roku 1923 według zachowanej notatki historycznej br. Alfonsa Mittelstaedta – pioniera tamtych lat: Po zakończeniu wojny w roku 1918 wielu wierzących, którzy wyjechali, zaczęło powracać do kraju i do swojego miejsca zamieszkania. W tym czasie znaleźli się też wierzący w Łodzi, którzy dobrze rozpoznali sytuację, jaka powstała po wojnie oraz potrzebę duchowa ludzi (zniewolenie nałogami i przyzwyczajeniami tego świata). Oni to postanowili otwarcie zgromadzać się na modlitwie w domach.

Kim jesteśmy

Jesteśmy chrześcijanami

Słowo „chrześcijanin” pochodzi od greckiego słowa christianos, które oznacza „należący do Chrystusa”. Określenia tego użyto wobec naśladowców Chrystusa w Antiochii w I wieku: „w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami” (Dz. Ap. 11,26). Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie. Staramy się głosić wiernie naukę Jezusa i apostołów oraz stosować ją we własnym życiu. Duży nacisk kładziemy na modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego. W ten sposób trwamy w osobistej relacji z Chrystusem.