Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Kim jesteśmy

Nasz Kościół istnieje po to, by szukać zgubionych, przyprowadzać ich do Chrystusa i wyposażać do nowego życia z Bogiem. Modlimy się, wierzymy i pragniemy być: – Kościołem Chwały – doświadczającym Bożej obecności, – Kościołem Nadziei – sięgającej każdego… Read More

Historia Zboru

Rys historyczny z okazji otwarcia domu zborowego.
Historia przebudzenia zielonoświątkowego w Ziemi Łódzkiej sięga okresu międzywojennego. Powróćmy do wspomnień z roku 1923 według zachowanej notatki historycznej br. Alfonsa Mittelstaedta – pioniera tamtych lat: Po zakończeniu wojny w roku 1918 wielu wierzących, którzy wyjechali, zaczęło powracać do kraju i do swojego miejsca zamieszkania. W tym czasie znaleźli się też wierzący w Łodzi, którzy dobrze rozpoznali sytuację, jaka powstała po wojnie oraz potrzebę duchowa ludzi (zniewolenie nałogami i przyzwyczajeniami tego świata). Oni to postanowili otwarcie zgromadzać się na modlitwie w domach.