"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Kim jesteśmy

Nasz Kościół istnieje po to, by szukać zgubionych, przyprowadzać ich do Chrystusa i wyposażać do nowego życia z Bogiem. Modlimy się, wierzymy i pragniemy być:

– Kościołem Chwały – doświadczającym Bożej obecności,

– Kościołem Nadziei – sięgającej każdego człowieka,

– Kościołem Relacji – rodzinnych i przyjacielskich,

– Kościołem Słowa – zmieniającego ludzkie życie!

Wierzymy na podstawie Biblii, że Jezus Chrystus Syn Boży żyje i chce zbawić każdego człowieka. Biblia stanowi najlepszą odpowiedź na nasze pytania i problemy, z którymi na co dzień się spotykamy. Jako ludzie wierzący tworzymy żywy Kościół Jezusa Chrystusa, w którym:

Ewangelia jest zrozumiała i niesie praktyczne rozwiązania,

Bóg jest bliski i działa pośród nas,

Ludzie są kochający i otwarci.

Razem z nami ciesz się przyjaźnią z Bogiem!