Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Szkolenie Misji Pokoleń

Planowanie i przygotowanie lekcji biblijnej

Wszystkie osoby zaangażowane w pracę z dziećmi zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w naszym Kościele dnia 30 listopada 2019 w godz. 10.00-18.00. Szkolenie organizuje Misja Pokoleń.

W programie między innymi:
1. Nauczyciel, ale jaki? (Sylwetka nauczyciela)
2. Jak zaplanować lekcję biblijną? (Wybór prawdy biblijnej i wyznaczenie celu lekcji)
3. Jak uczyć, żeby nauczyć? (Biblijny model nauczania dzieci, struktura lekcji biblijnej)
4. Jak przygotować zajęcia wprowadzające do lekcji? („Zostać”, „Zahaczyć”)
5. Jak opowiedzieć historię biblijną? („Zajrzeć”)
6. Jak pomóc dziecku zastosować prawdę biblijną w jego życiu? („Zastanowić się”, „Zabrać”)

Zgłoszenia i informacje: misjapokolen.org/zapowiedzi