"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Bóg bogaty w miłosierdzie

Bóg jest bogaty w miłosierdzie! Dla swojej wielkiej miłości nas, którzy umarliśmy przez upadki, zbawił, ożywił i wraz z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich! (zob. Ef. 2,4-6) Już w najbliższą niedzielę będziemy Go za to wielbić, opowiadać o wielkiej Bożej miłości! Odwiedzi nas brat Jurek Konieczny z Krakowa (na zdjęciu z żoną Iloną), założyciel i duszpasterz Chrześcijańskiej Wspólnoty Bezdomnych „Dom Łazarza”. Br. Jurek podzieli się świadectwem i Słowem. Spodziewamy się też przyjazdu do Polski naszego przyjaciela z Norwegii Asmunda Kilde, opowiemy o służbie „Nowej Nadziei” i pomodlimy się o dzieci wyjeżdżające na ferie do Hradka. Serdecznie zapraszamy! 

Dodaj komentarz