"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Odszedł do Pana

Mimo swego ciężkiego stanu zdrowia, do samego końca uczestniczył w nabożeństwach, modlił się, wspierał – jak tylko mógł i gdy tylko mógł zbór, braci i siostry. Jeszcze w dzień Zielonych Świąt w swym domu przyjął Wieczerzę Pańską, a potem, wieczorem, Pan zabrał go do siebie. Brat Stasiu jest już z Jezusem. Pamiętajmy w modlitwie o rodzinie zmarłego. Pogrzeb odbędzie się w piątek 17.06.2011 r. o godz. 14:00 na Cmentarzu naszego Kościoła „Na Dołach”, przy ul. Smutnej. „Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego” (Ps 116:15).

Dodaj komentarz