"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 zbor@lodz.kz.pl tel.: +48 42 678 04 73 | fax: +48 42 679 06 46

Tag: Wywiady

Żyć z Jezusem

Odszedł do Pana brat Michał. Pozostawił po sobie piękne świadectwo życia. Jeszcze na początku  2007 roku przeprowadziliśmy z nim wywiad do „Informatora Zborowego” (1-2/2007), który poniżej publikujemy. Niech będzie dla nas wszystkich zachętą do jeszcze bliższej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem.

– Bracie Michale, który to już rok chodzisz z Panem?

– Proszę policzyć. Jawnie chodzę z Panem już od 1935 roku. Bo przedtem byłem wierzącym ukrytym. Myślałem, że nie wytrzymam, jeśli się ujawnię, że wierzę. Byłem uzależniony od starszych braci, a wiem, że oni by mnie przytłumili.

Wiele jest potrzeb

O ofiarności, finansach zborowych i planach na przyszłość rozmawiamy ze starszym zboru Andrzejem Nowosielskim.

INFORMATOR ZBOROWY: Porozmawiajmy chwilę o ofiarności w Zborze. Co z ofiarnością? Zwiększa się, zmniejsza?

ANDRZEJ NOWOSIELSKI: Zawsze staramy się przyjąć biblijną zasadę  i cieszymy się z każdej ofiary i z każdego daru, jaki wpłynie do zboru, choćby miała to być symboliczna złotówka, tak zwany „wdowi grosz”. Dlatego przede wszystkim chcielibyśmy wszystkim ofiarodawcom podziękować za wszystkie złożone ofiary, które wpłynęły. To cenne, szczególnie wówczas, gdy uświadomimy sobie, że dajemy pieniądze Bogu, nie do jakiejś struktury i nie wiadomo co się teraz stanie… Stoimy szczerze przed Panem i chcemy być w porządku – z tego co Bóg nam dał, z naszych talentów, które On nam dał,  z ochotnego serca chcemy Bogu dać.