"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Kontakt

zborbud
 KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
ZBÓR W ŁODZI
Nasz adres:
ul. Jaracza 95/97
90-244 Łódź
Telefon:
tel: +48 42 678 04 73
kom: +48 502 658 548
Email:
zborbud2

KANCELARIA ZBORU

Czynna:

Poniedziałek: 16:00 – 18:00
Wtorek: 16:00 – 18:00
Środa: 16:00 – 18:00
Piątek: 16:00 – 18:00
Niedziela: przed i po nabożeństwach
blankiety

KONTO BANKOWE

PKO BP S.A. I/O Łódź, 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395

     paragraf

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła
Zielonoświątkowego w RP
z dn. 20.02.1997r. (Dz.U.nr41,p.254)