90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Z Anglii, z Niemiec

W marcu spodziewamy się wielu gości. Przyjedzie do nas m.in grupa misjonarzy z Kościoła „Victory Outreach” z Niemiec i z Londynu. Mają pragnienie głosić ewangelię na ulicach Łodzi, a także usłużyć na nabożeństwach ewangelizacyjnych, które zorganizujemy – we… Read More