90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Prezbiter Okręgowy z wizytą w Łodzi

Prezbiter Okręgowy Okręgu Centralnego – pastor Arkadiusz Kuczyński (na zdjęciu) – odwiedził nasz zbór i usłużył na nabożeństwie w środę 11.01.2017 r. Za nami dobre, budujące i rozmodlone nabożeństwo wieczorne. Kaznodzieja głosił o tym, że (i jak) Bóg współdziała we wszystkim ku… Read More

Modlitwa o powołania

W niedzielę 7 marca wszystkie zbory Kościoła Zielonoświątkowego połączyły się we wspólnej modlitwie o powołania. Modlliliśmy się, aby „Pan wysłał robotników na żniwo swoje”. O taką modlitwę zaapelowali do zborów bracia z Naczelnej Rady Kościoła wraz z biskupem Markiem Kamińskim. – Kościół potrzebuje więcej pracowników – napisał na swoim blogu bp Marek Kamisński Odczuwamy brak chętnych do objęcia stanowisk pastorów już dzisiaj. Ale problem jest jeszcze głębszy, bo jeśli dziś nie zdobędziemy i nie wychowamy przywódców Kościoła przyszłości, to za kilka/kilkanaście lat nie będzie miał kto usługiwać.

Nowa strona Kościoła w Polsce

Od niedawna (dokładnie od 24.09.2009 r.) przeglądać możemy odnowioną oficjalną stronę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Naszą uwagę z pewnością przyciągną dwa blogi, które pojawiły się wraz z opublikowaniem strony w nowym kształcie. Jeden z nich to blog Biskupa,… Read More

Zbliżają się Zielone Święta – list od Biskupa

Do wszystkich Zborów
Kościoła Zielonoświątkowego

Drogi Pastorze, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżają się Zielone Święta, Pięćdziesiątnica – szczególny czas wspominania i wdzięczności za wylanie Ducha Świętego. Pragnę, aby słowa naszego Pana: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce świata”, stały się rzeczywistością w Waszym Zborze. Niech Duch Święty wypełni Was swą mocą i prowadzi w dziele głoszenia ewangelii.