"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 zbor@lodz.kz.pl tel.: +48 42 678 04 73 | fax: +48 42 679 06 46

Teraz jest czas

W dniach 23-25 stycznia 2008 r. Łódź odwiedził pastor Leszek Mocha z Jastrzębia Zdroju (na zdjęciu obok). Słowo „Teraz jest czas”, którym się dzielił podczas nabożeństwa  poruszyło wiele serc. Leszek Mocha jest pastorem zboru „Oaza Miłości” w Jastrzębiu… Read More

Konkurs Wiedzy Biblijnej

W ostatnią niedzielę, 8 marca, nasza młodzież uczestniczyła w konkursie. Już w grudniu w ubiegłym roku odbył się w naszym zborze I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który obejmował zakres I Księgi Mojżeszowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum… Read More

Nauczanie biblijne

W naszym zborze Nauczanie Biblijne dzieci w ramach systemu oświaty odbywa się już od ponad 17 lat. Każdego roku dzieci kończą kolejny etap nauki, za który otrzymują ocenę, od 2008 roku wchodzącą do średniej przedmiotowej. Po zmianach dotyczących… Read More

Pete McAllen w Łodzi

W sobotę 18.10.2008 r. do naszego zboru przyjechał dwudziestoczteroletni muzyk z Anglii, Pete McAllen. Pete z radością dzielił się nie tylko  swoją twórczością ale także osobą Pana Jezusa. Przybył do nas z Kościoła Hillsong w Londynie, gdzie od kilku miesięcy gra w uwielbieniu na gitarze elektrycznej.

Wyznanie wiary

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:   Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w… Read More

Zborusie i Zborowinki

W Antiochii nazwano uczniów „chrześcijanami” bo rozpoznano ich – kompromitujące zdaniem niewierzących – przywiązanie do Chrystusa. Naszych nazwano „zborusiami”. Bo kochają Jezusa i Kościół!

Po nabożeństwie środowym robi się gwarno. Grupka młodych ludzi siada wokół miksera. Ktoś włącza swoją ulubioną chrześcijańską płytę. Ktoś inny mówi, że wolał wersję, gdy śpiewała Natalia. O czymś sobie opowiadają, śmieją się. Widać, że lubią ze sobą przebywać. Michał gra na fortepianie. Ktoś inny śpiewa. Nikomu nie przychodzi do głowy, że trzeba iść do domu, że nabożeństwo dawno już się skończyło. To nie marzenia. To nie wspomnienia. To ostatnio codzienność. Nasza młodzież.

Podpatruję ich przechodząc obok. Zajęty sprawami świata dorosłych łapczywie chwytam każdy ich spontaniczny uśmiech, pojedyncze słowa. Uświadamiam sobie, że w ich wieku też słuchałem tej pieśni. Wtedy jednak nie śpiewał Mateo, nie śpiewała Natalia. Jeśli dobrze pamiętam to pewnie Mietek Szcześniak. Jakkolwiek! Też zostawałem po nabożeństwie, dobierałem się do zborowej gitary i próbowałem możliwości sprzętu nagłaśniającego. Czekałem aż ciocia, która miała klucze do zboru przegoni mnie (czytaj: powie, że już czas wychodzić).

800 mil

15 marca 2009 r. spodziewamy się wizyty pastora z Kościoła Emmanuel Community Church w Birmingham. Pastor William Smith odwiedził nas już w zeszłym roku, w środę 17 września 2008 r. Pastor William z synem Matt’em i jego polską… Read More

Tak to rozumiemy

Komentarz do wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

Stary Testament:

Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei (Koheleta, Eklezjastesa), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Nowy Testament:

Ewangelia wg Mateusza, Ewangelia wg Marka, Ewangelia wg Łukasza, Ewangelia wg Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Piotra, 2 List Piotra, 1 List Jana, 2 List Jana, 3 List Jana, List Judy, Apokalipsa.

Referencje biblijne: Rdz 1,1; Ps 19,2-5; Prz 22,19-21; Łk 24,27.44; Rz 1,19-21; 2,14-15; Ef 2,20; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,15-17; Hbr 1,1-2; 2 P 1,19-21; 1 J 5,9.

Smakowita konferencja

W tym roku nasza grupa młodzieżowa organizuje konferencję.  Jest to dla nas nie lada wyzwanie, gdyż po raz pierwszy będziemy  gospodarzami takiego wydarzenia.

Już od dawna leżało nam na sercu spotkanie wielu młodych ludzi pod dachem naszego zboru. Cel? Jest zawsze jeden. Bycie z Jezusem, w Jezusie, poznawanie Boga jeszcze bardziej, bliżej, mocniej. Wierzę, że społeczność młodych, szczególnie aktywnych i oddanych Panu ludzi może zmieniać rzeczywistość. Oni, gdy tylko uwierzą, mogą przenosić góry, zmieniać świat, zaczynając od siebie.