Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Brat Timo z Finlandii znów przyjeżdża do Łodzi – dołącz do akcji ewangelizacyjnej

W dniach 13-19 lipca (od soboty do piątku) planowana jest akcja ewangelizacyjna polegająca na dystrybucji ulotek ewangelizacyjnych na łódzkich osiedlach. Znów do Łodzi przyjedzie nasz zaprzyjaźniony brat z Finlandii (obecnie na stałe mieszka w Szwecji). Timo z ogromnym oddaniem każdego dnia pracuje roznosząc ulotki, które wcześniej wydrukował (na język polski przetłumaczone zostało poselstwo Ewangelii zawierające świadectwo jego ojca). Przyłączmy się do tej cennej inicjatywy. Módlmy się też o to, by Słowo Boże wykonało swoją pracę.