Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Do nauczania na temat „Dekalogu” wrócimy we wrześniu

W ostatnią środę czerwca zakończyliśmy pierwszą część serii nauczania na temat Dziesięciu Przykazań. Postanowiliśmy bowiem już na początku roku, że w ciągu 2019 roku w wybrane środy odbywać się będzie regularne nauczanie na temat każdego z przykazań dekalogu. Do czerwca udało nam się omówić sześć przykazań. We wrześniu, już po wakacjach, będziemy kontynuować nauczanie, również w środy. Nie oznacza to, że w wakacje nie będzie nabożeństw środowych. Owszem, będą! Spotykamy się regularnie w tygodniu, by trwać w modlitwie, wspólnie wielbić Boga i usługiwać sobie darami duchowymi. Oczekujemy też z radością na nowe świadectwa Bożego działania budujące naszą wiarę.