"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Życzenia Wielkanocne

Bp Marek Kamiński: – Gdyby JEZUS nas nie kochał, gdybyśmy byli mu obojętni, gdyby zniecierpliwił się naszym złem, nigdy nie miałaby miejsca dobrowolna ofiara na krzyżu i nigdy nie byłoby zmartwychwstania!

Gdyby ON nas nie kochał, gdybyśmy byli mu obojętni, gdyby zniecierpliwił się naszym złem, nigdy nie miałaby miejsca dobrowolna ofiara na krzyżu i nigdy nie byłobyzmartwychwstania. A jednak ON NAS POKOCHAŁ. Wszystkie dzieła Chrystusa mają swójfundament w tej wielkiej miłości, jaką obdarzył każdego człowieka. On poznał mnie i Ciebie na wskroś, nie stanowimy dla Niego żadnej tajemnicy, każde zło naszego serca zna i rozumie, a jednak kocha bezgranicznie, na przekór i wbrew, by zdobyć serce człowieka.

Warto wsłuchać się w serce Boga, o którym ap. Paweł powiada: „Czyż to niewspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby – wraz z Nim – nie miał obdarzyć nas wszelkim dobrem?(…) Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? (…) Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszymPanu” (Rzym. 8,31-39).

W Bożym zamiarze Wielkanoc ma być zanurzeniem się w Chrystusowej łasce i cudownej miłości. To nie tylko męka Chrystusa i cud zmartwychwstania, ale świętowanie miłości Boga do Ciebie. Z tej właśnie okazji składam Wam życzenia. Opływajcie w radość, zdrowie, spełnienie i wszelkie błogosławieństwo – wszak ON WAS UKOCHAŁ.

Bp Marek Kamiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego