Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Czas Przełomu

Tylko Bóg jest sprawcą prawdziwych PRZEŁOMÓW (zob. 2 Sm 5,20)! Dał też swemu ludowi następujące Słowo obietnicy: „I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 Krn 7,14). Dlatego też w dniach 4-10.02.2019 postanowiliśmy modlić się, pościć, pragnąc doświadczać Bożych przełomów. Codziennie, co 12 godzin, odbywało się w naszym zborze spotkanie modlitewne. Utworzyliśmy też łańcuch postu i modlitwy, codziennie prosząc Pana o przełom w szczególnej dziedzinie życia.

DZIEŃ 1: PRZEŁOM LUDZKICH SERC – modliliśmy się o osobiste nawrócenie i przemianę serca, o ducha pokuty i upamiętania, ukorzenie się całej wspólnoty przed Panem i poddanie Mu swego życia. Modliliśmy się o przełomy w życiu osobistym, zmianę postaw i poddanie naszych charakterów Bogu. Modliliśmy się o tych, którzy upadli i zbłądzili, by mogli wrócić do Pana.

DZIEŃ 2: PRZEŁOM W MODLITWIE O POLSKĘ, MIASTO I ŚWIAT – Modliliśmy się o nasz kraj oraz o Łódź. O mieszkańców oraz władze samorządowe i rządowe. Modliliśmy się o sąsiadujące z Polską narody, szczególnie obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech i Słowacji i Niemiec. Przynosimy Panu Indie (gdzie wspieramy pracę misyjną), Norwegię (z którą mamy relacje) oraz inne kraje, w szczególności te, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowania.

DZIEŃ 3: PRZEŁOM W RODZINACH I MAŁŻEŃSTWACH – Modliliśmy się o jedność, pokój i miłość w domach, małżeństwach i rodzinach – o przełom w relacjach, uzdrowienie zranień. O Boże zaopatrzenie i błogosławieństwo – przełom w miejscu pracy. O mądrość w wychowaniu dzieci – przełom w rodzicielstwie. O dobre relacje między pokoleniami – aby Bóg „zwrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom”.

DZIEŃ 4: PRZEŁOM W MODLITWIE O NOWE POKOLENIE – Modliliśmy się, by nasze dzieci poznawały Pana, kochały Go i kroczyły za Nim. O młodzież, by doświadczała mocy żywego Boga i szukała Go całym sercem. Modliliśmy się o nawrócenia młodych ludzi, przemianę ich życia. Modlimy się, by Bóg powoływał młodych ludzi do służby, by w mocy Ducha mogli odważnie i śmiało głosić Ewangelię swym rówieśnikom. Modliliśmy się o to, by młodzi ludzie mogli czuć się kochani i akceptowani w Kościele, by wiedzieli, że są jego istotną częścią – już dzisiaj, a nie kiedyś, w przyszłości. By znajdowali przestrzeń do służby w Kościele, a wielu z nich zostało w przyszłości liderami.

DZIEŃ 5: PRZEŁOM W KOŚCIELE – Modliliśmy się zarówno o cały Kościół Zielonoświątkowy, jak i nasz zbór „Nowe Życie” w Łodzi. Modliliśmy się o służby, duchowy wzrost, dzieło ewangelizacji. O to, by Pan przydawał ludzi i otwierał ich serca na Ewangelię  – o duży i zauważalny liczebny wzrost w tym roku. Modliliśmy się o służby w zborze, o duszpasterstwo, nauczanie, dzialalność misyjną. Modliliśmy się o pastora, starszych, liderów w kościele oraz o siebie nawzajem. Modliliśmy się o obfitość darów Ducha podczas nabożeństw. Modliliśmy się o naszą służbę wśród biednych, uzależnionych i potrzebujących.

DZIEŃ 6: PRZEŁOM W UZDROWIENIU I INNE PRZEJAWY MOCY BOŻEJ – Modliliśmy się, by Pan działał w potężnych przejawach swojej mocy, o to, by Pan potwierdzał Ewangelię znakami i cudami. Modliliśmy się o przełom w modlitwie o uzdrowienie chorych, o pełne uwolnienie udręczonych atakami nieprzyjaciela. O wzrost w wierze i pełne zwycięstwo w sferach, których wierzący toczą bój modlitewny. Modliliśmy się o chrzest Duchem Św. i przejawy Jego mocy  naszym życiu.

DZIEŃ 7: PRZEŁOM W EWANGELIZACJI – Modliliśmy się, by Pan wysłał robotników na żniwo swoje. Modliliśmy się o ponowne napełnienie Duchem Świętym i wyposażenie Kościoła w dziele ewangelizacji. Modliliśmy się o naszych sąsiadów, niezbawionych członków rodziny, przyjaciół, znajomych i inne osoby, jakie Bóg stawia na naszej drodze i w pracy – aby nasze świadectwo dotykało ich życia i by zostali zbawieni. Modliliśmy się o powstanie nowych zborów w naszym regionie i o to, by nasz Kościół mógł w tym dziele ewangelizacyjnym uczestniczyć.

DZIEŃ 1: PRZEŁOM LUDZKICH SERC – modlimy się o osobiste nawrócenie i przemianę serca, o ducha pokuty i upamiętania, ukorzenie się całej wspólnoty przed Panem i poddanie Mu swego życia. Modlimy się o przełomy w życiu osobistym, zmianę postaw i poddanie naszych charakterów Bogu. Modlimy się o tych, którzy upadli i zbłądzili, by mogli wrócić do Pana.

DZIEŃ 2: PRZEŁOM W MODLITWIE O POLSKĘ, MIASTO I ŚWIAT – modlimy się o nasz kraj oraz o Łódź. O mieszkańców oraz władze samorządowe i rządowe. Modlimy się o sąsiadujące z Polską narody, szczególnie obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech i Słowacji i Niemiec. Przynosimy Panu Indie (gdzie wspieramy pracę misyjną), Norwegię (z którą mamy relacje) oraz inne kraje, w szczególności te, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowania.

DZIEŃ 3: PRZEŁOM W RODZINACH I MAŁŻEŃSTWACH – modlimy się o jedność, pokój i miłość w domach, małżeństwach i rodzinach – o przełom w relacjach, uzdrowienie zranień. O Boże zaopatrzenie i błogosławieństwo – przełom w miejscu pracy. O mądrość w wychowaniu dzieci – przełom w rodzicielstwie. O dobre relacje między pokoleniami – aby Bóg „zwrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom”.

DZIEŃ 4: PRZEŁOM W MODLITWIE O NOWE POKOLENIE – modlimy się, by nasze dzieci poznawały Pana, kochały Go i kroczyły za Nim. O młodzież, by doświadczała mocy żywego Boga i szukała Go całym sercem. Modlimy się o nawrócenia młodych ludzi, przemianę ich życia. Modlimy się, by Bóg powoływał młodych ludzi do służby, by w mocy Ducha mogli odważnie i śmiało głosić Ewangelię swym rówieśnikom. Modlimy się o to, by młodzi ludzie mogli czuć się kochani i akceptowani w Kościele, by wiedzieli, że są jego istotną częścią – już dzisiaj, a nie kiedyś, w przyszłości. By znajdowali przestrzeń do służby w Kościele, a wielu z nich zostało w przyszłości liderami.

DZIEŃ 5: PRZEŁOM W KOŚCIELE – modlimy się zarówno o cały Kościół Zielonoświątkowy, jak i nasz zbór „Nowe Życie” w Łodzi. Modlimy się o służby, duchowy wzrost, dzieło ewangelizacji. O to, by Pan przydawał ludzi i otwierał ich serca na Ewangelię  – o duży i zauważalny liczebny wzrost w tym roku. Modlimy się o służby w zborze, o duszpasterstwo, nauczanie, dzialalność misyjną. Modlimy się o pastora, starszych, liderów w kościele oraz o siebie nawzajem. Modlimy się o obfitość darów Ducha podczas nabożeństw. Modlimy się o naszą służbę wśród biednych, uzależnionych i potrzebujących.

DZIEŃ 6: PRZEŁOM W UZDROWIENIU I INNE PRZEJAWY MOCY BOŻEJ – modlimy się, by Pan działał w potężnych przejawach swojej mocy, o to, by Pan potwierdzał Ewangelię znakami i cudami. Modlimy się o przełom w modlitwie o uzdrowienie chorych, o pełne uwolnienie udręczonych atakami nieprzyjaciela. O wzrost w wierze i pełne zwycięstwo w sferach, których wierzący toczą bój modlitewny. Modlimy się o chrzest Duchem Św. i przejawy Jego mocy  naszym życiu.

DZIEŃ 7: PRZEŁOM W EWANGELIZACJI – modlimy się, by Pan wysłał robotników na żniwo swoje. Modlimy się o ponowne napełnienie Duchem Świętym i wyposażenie Kościoła w dziele ewangelizacji. Modlimy się o naszych sąsiadów, niezbawionych członków rodziny, przyjaciół, znajomych i inne osoby, jakie Bóg stawia na naszej drodze i w pracy – aby nasze świadectwo dotykało ich życia i by zostali zbawieni. Modlimy się o powstanie nowych zborów w naszym regionie i o to, by nasz Kościół mógł w tym dziele ewangelizacyjnym uczestniczyć.

UWAGI PRAKTYCZNE: 

W „Czasie Przełomów” – Tygodnia Postu i Modlitwy – łączymy się w modlitwie tam, gdzie możemy i akurat jesteśmy. Dla jednych będzie to dom, dla innych miejsce pracy, możesz modlić się z nami będąc w drodze – o ile tylko masz taką możliwość. Cudownie jednak będzie jeśli dołączysz do nas podczas któregoś ze spotkań modlitewnych danego dnia (rano lub wieczorem). Poranne modlitwy, „przed pracą” – w odróżnieniu od wieczornych siłą rzeczy nie mogą trwać zbyt długo (prawdopodobnie ok. 45 minut) – będziesz zatem miał możliwość zdążyć do pracy! Koniecznie także wpisz się na listę i dołącz do łańcucha modlitwy i postu!

DNI I GODZINY MODLITW WSPÓLNYCH (w dniach od 4 do 10 lutego): 

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) – modlitwy w godz. 6:00 i 18:00

W sobotę i niedzielę – godz. 10:00 (w niedzielę – nabożeństwo)