90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”