90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Chrzest wiary

W sobotę 18.03.2017 r. odbył się kolejny, zorganizowany przez nasz zbór chrzest wiary. Swoją decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem potwierdziło w ten sposób 8 osób (siedem sióstr i jeden brat). Słowem okolicznościowym dzielił się pastor Piotr Karaś, przypominając o tym, czym jest chrzest: pogrzebem starego życia, rozpoczęciem nowego i przyobleczeniem w Chrystusa. Po uroczystości katechumenom wręczone zostały pamiątkowe Biblie i świadectwa.