90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Prezbiter Okręgowy z wizytą w Łodzi

Zrzut ekranu 2017-01-12 o 06.01.09

Prezbiter Okręgowy Okręgu Centralnego – pastor Arkadiusz Kuczyński (na zdjęciu) – odwiedził nasz zbór i usłużył na nabożeństwie w środę 11.01.2017 r. Za nami dobre, budujące i rozmodlone nabożeństwo wieczorne. Kaznodzieja głosił o tym, że (i jak) Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. „Kiedy trzymasz się kotwicy łaski, to wiedz, że choćby góry waliły ci się na głowę, przetrwasz” – mówił.

Rzymian 8,28: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani”.

Prezb. Kuczyński jest wieloletnim pastorem Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie, był także Członkiem Prezydium NRK minionych trzech kadencji. Końcem 2016 roku objął służbę Prezbitera Okręgowego naszego Okręgu (skupiającego zbory w województwach łódzkim i mazowieckim).