"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

O okazywaniu szacunku

15203172_1285633148145308_9157111963839175542_n

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwa. W niedzielę 27.11.2016 po raz kolejny odwiedzili nas Gosia i Michał Siczkowie. Usługiwali pieśnią i Słowem – ważny nauczaniem na temat okazywania szacunku Bogu i bliźnim. Wkrótce serdecznie zapraszamy do odsłuchania kazania.