"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Zdrowy Kościół

ps_john_w_0W sobotę 22.10.2016 r. w Warszawie (WSTS, ul. Wyborna 20) odbędzie się seminarium dla liderów  na temat zasad budowania ZDROWEGO KOŚCIOŁA. Seminarium organizowane jest dla zborów Okręgu Centralnego naszego Kościoła. Głównym gościem i mówcą będzie pastor John Iuliano z Australii.

JOHN IULIANO: Pojawia się pytanie, jeśli rozmiar nie jest oznaką zdrowia, jakie są oznaki zdrowia?

„Przez wiele lat kluczowe dyskusje liderów kościoła i praktyków krążyły wokół wzrostu kościoła. Napisano na ten temat wiele książek. Jednakże ton się zmienia i wiele dyskusji obecnie krąży wokół tematu zdrowia kościoła. Zdano sobie sprawę, że rozmiar kościoła nie ma związku z jego zdrowiem. Istnieją zarówno duże, jak i małe kościoły, które są niezdrowe. I odwrotnie, istnieją zarówno duże, jak i małe kościoły, które okazują się być bardzo zdrowe. Pojawia się zatem pytanie, jeśli rozmiar nie jest oznaką zdrowia, jakie są oznaki zdrowia?” (John Iuliano, Church Health. Towards Building Healthy Churches).

Przyjedź i odkryj z nami cechy zdrowego Kościoła!

Celem seminarium jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są cechy zdrowego środowiska i jak je wzbogacić? Jakie są cechy niezdrowego środowiska i jak je usunąć?

Pastor John Iuliano jest znanym na świecie mówcą konferencyjnym. Przez wiele lat zgłębiał zagadnienie zdrowia Kościoła i nauczał na ten temat. Doświadczenie zdobywał służąc w dynamicznie rozwijającym się i wysyłającym na świat wielu misjonarzy North Shore Christian Centre w Australii a także kierując Southern Cross College w Sydney. Obecnie nadzoruje służbę i rozwój ponad 350 zborów australijskiego Assemblies of God.


PROGRAM KONFERENCJI:

09:00 – 09:45 rozpoczęcie, I sesja 

10:00 – 10:45 II sesja 

10:45 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 12:00 III sesja

12:15 – 13:00 IV sesja

13:15 – 14:00 V sesja

14:15 – 15:00 zakończenie, VI sesja

MIEJSCE I ZGŁOSZENIA:

Miejsce: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Odpłatność: 30 zł od osoby.

Zapraszamy pastorów, starszych zboru, liderów oraz innych usługujących w kościołach.

ZAPRASZAJĄ:

Okręg Centralny KZ oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Dodaj komentarz