Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Niedziela z Miqedem

14707000_535653006640717_9091033302583439409_o W niedzielę 16 października na nabożeństwie mieliśmy unikalną możliwość uwielbiania Pana Psalmami w języku hebrajskim – śpiewał i grał zespół mesjanistycznych muzyków prosto z Izraela: MIQEDEM! Grupa ta, składająca się z młodych osób, komponuje współczesną muzykę do słów zaczerpniętych z Księgi Psalmów i Księgi Izajasza.

14701045_535653279974023_5276802201167621284_oSłowem natomiast opartym na fragmencie Listu do Rzymian 1,15-16 usługiwał brat Avi Snyder (na zdjęciu obok wraz z tłumaczem – pastorem Arkiem Delikiem). Avi jest dyrektorem organizacji „Jews for Jesus” (Żydzi dla Jezusa) w Europie, nadzoruje też projekty ewangelizacyjne skierowane do Żydów w krajach postsocjalistycznych.

APOSTOŁ PAWEŁ: Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka…

Ukończył teologię w Fuller School of World Missions w USA, specjalizując się w misjologii i judaistyce. Avi, wraz z całą rodziną (żona Ruth i troje dzieci) zamieszkali w 1991 roku na Ukrainie, jako pionierzy pracy misyjnej „Jews for Jesus” w tym kraju. Ich przeprowadzka zbiegła się z przemianami ustrojowymi, które sprzyjały wolności religijnej i do 1998 roku rodzina Snyderów wróciła do USA, przekazując rosyjskie i ukraińskie oddziały „Jews for Jesus” krajowym pracownikom. Obecnie mieszkają w Niemczech, skąd Avi koordynuje działaniami w Europie, a także publikuje materiały ewangelizacyjne i prowadzi służbę duszpasterską.

Dodaj komentarz