Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Psalmy w języku hebrajskim

miqedem W niedzielę 16 października (godz. 10:00) na nabożeństwie będziemy wielbić Pana Psalmami w języku hebrajskim – śpiewać będzie i grać zespół mesjanistycznych muzyków prosto z Izraela: MIQEDEM! Grupa ta, składająca się z młodych osób, komponuje współczesną muzykę do słów zaczerpniętych z Księgi Psalmów i Księgi Izajasza.

Słowem natomiast usługiwać będzie Avi Snyder. Avi jest dyrektorem organizacji „Jews for Jesus” (Żydzi dla Jezusa) w Europie, nadzoruje też projekty ewangelizacyjne skierowane do Żydów w krajach postsocjalistycznych.

NASZ GOŚĆ: Avi Snyder jest dyrektorem organizacji „Jews for Jesus” (Żydzi dla Jezusa) w Europie, nadzoruje też projekty ewangelizacyjne skierowane do Żydów w krajach postsocjalistycznych.

Ukończył teologię w Fuller School of World Missions w USA, specjalizując się w misjologii i judaistyce. Avi, wraz z całą rodziną (żona Ruth i troje dzieci) zamieszkali w 1991 roku na Ukrainie, jako pionierzy pracy misyjnej „Jews for Jesus” w tym kraju. Ich przeprowadzka zbiegła się z przemianami ustrojowymi, które sprzyjały wolności religijnej i do 1998 roku rodzina Snyderów wróciła do USA, przekazując rosyjskie i ukraińskie oddziały „Jews for Jesus” krajowym pracownikom. Obecnie mieszkają w Niemczech, skąd Avi koordynuje działaniami w Europie, a także publikuje materiały ewangelizacyjne i prowadzi służbę duszpasterską.