Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 · biuro@nowezycielodz.pl

Postępy

Umiemy już rozpalać ogień bez zapałek, krzesiwem, krzemieniem i innymi sposobami.
Uczyliśmy się wspinania po linie, pokonywania ogrodzeń, przeskakiwania przeszkód,
bandażowania głów i rąk, nauczyliśmy się kilku węzłów.
Potrafimy wyznaczać azymut za pomocą busoli na mapie i w terenie.  
Nauczyliśmy się nadawać i odbierać sygnały świetlne alfabetem Morse’a.
Potrafimy samodzielnie wykonać szachy i zagrać.
Gdy spadnie śnieg, będziemy budować igloo i w nim zanocujemy.
Zorganizowaliśmy kilka krótkich biegów terenowych po parkach,
a teraz przygotowujemy się na coś poważniejszego – po lesie łagiewnickim.
Musztra sprawia, że jesteśmy coraz bardziej zdyscyplinowani.
Przygotowujemy nowe wyzwania. BĄDŹ na nie GOTÓW!
 
 
Kontakt: Dawid Derejski: 663 777 147
http://www.royalrangers.pl/

Dodaj komentarz