"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Petra INFO

 

Misją D.A. Petra w Łodzi jest kształtowanie duchowej tożsamości studentów tak,

by żyli ogromną pasją dla Boga i mieli rzeczywisty wpływ na swoje otoczenie.

Pragniemy, by studenci byli jak SKAŁA (tzn. petra) –

silni w Bogu i widoczni z bardzo daleka!

 

D.A. Petra Łódź serdecznie zaprasza młodzież studencką w każdy czwartek

o godz. 19.00 na spotkania, które odbywają się 
 w naszym zborze.

Gwarantujemy wspaniały czas uwielbienia, rozważania Słowa Bożego,

zachęty, budowania relacji i ponadprzeciętnej zabawy!

Lider: Rafał Tryścień – 798 830 470

 

Dodaj komentarz