"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

O chrześcijańskim radiu i chrześcijańskim skautingu na niedzielnym nabożeństwie

Dyrektor „Radia Chrześcijanin” w Łodzi

 
W niedzielę 9.11.2014 r. odwiedził nas pastor Robert Kubiak z Siedlec. Gość dzielił się z Słowem i zaprezentował działalność „Radia Chrześcijanin”. Radio to emituje audycje w internecie, docierając z Ewangelią do Polaków w kraju i za granicą. Twórcy radia piszą na swoich stronach internetowych: „Chcemy świadczyć, że śmierć to nie koniec, a zło nie odniesie wiecznego zwycięstwa. Pragniemy głosić Chrystusa i zachęcać wszystkich do nawiązania bliskiej relacji z Bogiem. Jesteśmy aby w chaosie współczesności brzmiały słowa wiary, nadziei i miłości”.
 
Mamy nadzieję na bliższą współpracę z Radiem Chrześcijanin w Łodzi. Chcielibyśmy, by także w naszym mieście powstawały audycje, ciekawe materiały, które służyć będą społeczeństwu i Kościołowi. Modlimy się, by Pan powołał właściwe osoby do tej służby.

Royal Rangers – chrześcijański skauting

Podczas niedzielnego nabożeństwa usłyszeliśmy także wiele na temat służby „Royal Rangers” w Polsce. Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 80 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach.

Dodaj komentarz