"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Rozważanie biblijne (Hab. 2,1-4)

Żyjemy w czasach „otwartej księgi”. Dziś problemem jest nie tyle brak Słowa, brak dobrych kazań, brak proroctw, co brak duchowych uszu, które chciałyby słuchać. Zupełnie, jak w czasach Habakuka. Gdy usłyszysz Słowo, biegnij by zanieść je innym! Nasza reakcja na Boże „biada” może zmienić Jego reakcję…

 

Posłuchaj kazania z ostatniej niedzieli: Piotr Karaś, Lustro życia 

Dodaj komentarz