"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 zbor@lodz.kz.pl tel.: +48 42 678 04 73 | fax: +48 42 679 06 46

s. Izolda Koleśnik odeszła do Pana

Siostra Iza na stałe wpisała się w historię łódzkiego Kościoła. Wraz ze swoją mamą była jednym z pierwszych członków Zboru w Łodzi, który dwa lata po zakończeniu wojny wznowił swoją działalność w mieszkaniu braterstwa Januszewiczów. Mając doświadczenie pedagogiczne przez długi okres czasu była zaangażowana w nauczanie biblijne dzieci. Była bardzo aktywnym członkiem Zboru. Usługiwała w szkółce niedzielnej jeszcze po odejściu na emeryturę, w tym samym czasie służyła również radą przy organizacji zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką Misji „Nowa Nadzieja” w Łodzi.
Wszyscy zapamiętamy ją jako osobę pełną wiary i miłości Pana Jezusa. Wspaniałą siostrę, która pomimo trudnych chwil w ostatnich latach swojego życia blisko trwała przy Najwierniejszym Przyjacielu, któremu poświęciła swoje życie. Zawsze służyła radą i była świadectwem tego, że: „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy, go wzywają szczerze”(Ps. 145:18). Jej modlitwy i postawa świadczyły o tym jak bliską relację miała z Panem Jezusem do ostatnich chwil swojego życia.
Pan odwołał ją do wieczności, my jednak z nadzieją będziemy oczekiwać ponownego spotkania z siostrą Izą w Domu Ojca.

Pastor wraz Braćmi i Siostrami ze Zboru KZ w Łodzi

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.  A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
/Jan. 14:1-3/

Dodaj komentarz