"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Przed Budowlanką przy Kopcińskiego

Niedaleko naszego miejsca zgromadzeń, przy ulicy Kopcińskiego 5, znajduje się szkoła średnia, przed którą rozdaliśmy dzisiejszego poranka  ponad 140 Nowych Testamentów. Młodzi ludzie bardzo chętnie przyjmowali Słowo Boże. Nawet zdarzało się, że ktoś pominięty wychodził ze szkoły, żeby poprosić o swój egzemplarz. Dzisiaj, na naszą comiesięczną akcję stawiło się czterech braci. Na koniec modliliśmy się wspólnie. Bardzo lubimy nasze poranne uliczne modlitwy. Mocno opieramy naszą działalność na wierze w Moc Boga, która może odmienić ludzkie życia za pośrednictwem tego Słowa, które otrzymują ci młodzi uczniowie. Dlatego gorąco prosimy Zbór o modlitwę w tej intencji.

Dodaj komentarz