"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Pięciu


Zbyszek

 

Pięknie rozpoczęliśmy dzisiejszy dzień braterską modlitwą na ulicy pod szkołą. Piotr zauważył, że pogoda, jak zwykle jest niesprzyjająca, ale my lubimy znosić takie drobne przeciwności. Tym razem było nas pięciu: Piotr, Zbyszek, Jarek, Adam i Dawid.  Rozdaliśmy 217 Nowych Testamentów młodzieży przed liceum. To duża ilość jak na godzinną akcję.  Modlimy się, żeby Duch Święty przyznał się do tej służby i otworzył serca i umysły tych młodych ludzi na to Słowo, które otrzymali. Wierzymy, że nie byliśmy tam sami, bo „gdzie dwóch, albo trzech …”, a tam było nas aż pięciu, więc choćby ze względu na ilość 😉

 

 


Jarek, Adam, licealista i śnieg

 

Dodaj komentarz