90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 tel. +48 42 678 04 73, fax: +48 42 679-06-46

Spotkania obozu Gedeonitów

Nowy prezydent Gedeonitów – Piotr Leder wznowił regularne spotkania obozu, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca po nabożeństwie. Po ostatnim zebraniu odbyła się już pierwsza akcja, podczas której rozdawane były egzemplarze Nowych Testamentów. Szerzej na jej temat można przeczytać tutaj.


Dodaj komentarz