"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Prezydent w naszym Zborze

20.08.2010 Odbyło się zebranie Łódzkiego obozu Gedeonitów.  Został na nim wybrany nowy lider. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Gedeonitów lider jest nazywany prezydentem.  Pełni swoją kadencję przez jeden rok, przy czym jeden brat może pełnić funkcję prezydenta najwyżej trzy razy. Zatem  nowym prezydentem obozu Gedeonitów został wybrany jednogłośnie Piotr Leder. Wierzymy, że pomimo, iż Gedeonici  głosowali, to sam Bóg wlał w nas rozpoznanie, że to Piotr jest najlepszym kandydatem. Stoimy przed Bogiem w modlitwie, żeby sam Pan namaścił Piotra i używał go w tej służbie. Dla naszego brata jest to nowe wyzwanie i prosimy nasz Zbór o modlitwę wstawienniczą o to, by ta wspaniała służba mężów Bożych wciąż się rozwijała i aby nasz Pan poprowadził Piotra i jego Gedeonitów ze Słowem Bożym do szkół, więzień, szpitali, hoteli i innych miejsc, do których Bóg ich powoła. Prośmy Boga o owoce dla tej męskiej służby.

Dodaj komentarz