"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Wieści z Narnii

Narnia to miejsce, które tworzy Bóg, a następnie ludzie. To miejsce dla tych, którzy chcą czuć się potrzebni innym, w tym przypadku dzieciom. Czuć się  potrzebnym można wtedy, gdy po prostu jest się obecnym. Nawet zwyczajne rozmowy wnoszą wiele pozytywnych emocji u dzieci pojawiających się w klubie przy ul. Gdańskiej 29,  we wtorki i piątki, o godz. 15.30.
Pomimo tego, że trzymamy się  określonego planu, tak naprawdę każde zajęcia są spontaniczne. Bo zgodnie z początkową myślą, Narnia to zespół dzieci oraz osób dorosłych, które działają i reagują adekwatnie do danej chwili.

Służba wśród dzieci jest wyjątkowa. Każdemu zaangażowanemu wiele daje. Tu można wykorzystać potencjał i talent, którym obdarzył na Bóg, co nie znaczy, że trzeba mieć  wypracowane podejście pedagogiczne. Wskazana jest jedynie chęć przyczynienia się do czegoś dobrego, co zaczęło się 3 lata temu i trwa. Nasza grupa potrzebuje kolejnych chętnych, aby proces budowania relacji z dziećmi posuwał się naprzód. A pomóc w tym można w bardzo różny sposób. Służba rozwija się wtedy, gdy działamy razem! 

Kontakt z liderem służby: Adam Szadkowski, 664 997 315

Dodaj komentarz