"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 zbor@lodz.kz.pl tel.: +48 42 678 04 73 | fax: +48 42 679 06 46

Modlitwa o powołania

Przejmijmy się tą modlitwą i zabiegajmy przed Panem o tych, których On sam pośle, bo „żniwo jest wielkie”.  Na nabożeństwie zebraliśmy też specjalną ofiarę 1430 zł, którą w całości przekazaliśmy na działalność Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Dzięki łasce Pana WST rozwija się i wspaniale służy Kościołowi! Cieszymy się też, że studiują tam także członkowie naszego zboru, przygotowując się do dalszej służby.

Dodaj komentarz