Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Jak to działa?

Spotkania małych grup „Punktu Zwrotnego” odbywają się co tydzień a każde z nich trwa mniej więcej godzinę i piętnaście minut. Materiał, zależnie od programu, rozłożony jest na 8 do 12 sesji (co oznacza 8-12 kolejnych tygodni spotkań).

Ważne jest, aby każdy z uczestników wziął udział w spotkaniach grupy od początku do końca (każda sesja bowiem oparta jest na poprzedniej). Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik pomocny w spotkaniach grupy, jak i indywidualnym studium biblijnym.

Spotkania wypełnione są praktycznymi rozmowami, studium biblijnym i modlitwą. Podczas wspólnych rozmów obowiązuje zasada zaufania – nikt nie powinien czuć się przymuszany do mówienia, a to, czym dzieli się z grupą powinno pozostać w grupie.

Dodaj komentarz