Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

OWIECZKOBRANIE

 

Regulamin konkursu „OWIECZKOBRANIE”

1.       Konkurs rozpoczyna się od dnia 6 grudnia 2009 r. i trwać będzie do momentu zakończenia zajęć szkółki niedzielnej w czerwcu 2010 w Zborze na Jaracza.

2.       Ostatni dzień szkółki niedzielnej jest dniem rozdania nagród dla zwycięzców.

3.       Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z podziałem na cztery grupy: przedszkolną, wczesnoszkolną, starszą szkolną i gimnazjum

4.       Konkurs polega na zdobywaniu OWIECZEK podczas trwania spotkania niedzielnego.

 

5.       OWIECZKĘ można zdobyć za:

  • uczestnictwo w uwielbieniu (np. śpiewanie, klaskanie)
  • dobre zachowanie podczas nabożeństwa i zajęć szkółki
  • wykonanie do końca zadań i poleceń podanych przez nauczyciela
  • sprzątnięcie po sobie, bez przypominania (np. zabawek, kredek, kartek)

 

6.       Jedno dziecko może zdobyć w ciągu jednego spotkania cztery OWIECZKI.

7.       Rysunki OWIECZEK będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przez osoby prowadzące szkółkę, na końcu każdego spotkania niedzielnego.

8.       Zwycięzcą zostaje dziecko, które uzbiera, w swojej grupie wiekowej, największą liczbę OWIECZEK. W przypadku remisu zwycięzcami zostaje większa ilość dzieci. Przewidziane są również nagrody dla II i III miejsca.

 

POWODZENIA!!!

Dodaj komentarz