"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 biuro@nowezycielodz.pl tel.: +48 42 678 04 73

Błogosławieństwo dziecka

„I przynosili do niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął… i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce”(Mar 10,13-16). Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy nauki Pana Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.
 
W niedzielę 20.09.2009 odbyło się błogosławieństwo małego Szymusia Wróbla, o którego nasz zbór modlił się już od kilku miesięcy. Usłyszeliśmy też świadectwo rodziców o Bożej łasce, której doświadczyli w związku z narodzinami dziecka.

Dodaj komentarz