"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97 zbor@lodz.kz.pl tel.: +48 42 678 04 73 | fax: +48 42 679 06 46

Z Bogiem wszystko jest możliwe

W środę 8 lipca odwiedził nasz zbór Piotr Stępniak. Przyjechał na zaproszenie Misji Więziennej, by głosić Ewangelię w dwóch zakładach karnych. Gościł także na nabożeństwie w zborze w Łodzi. Życie Piotra to przejmujące świadectwo Bożego działania. Piotr jest dziś mężem, ojcem dwójki dzieci, jest chrześcijaninem zaangażowanym w głoszenie Ewangelii więźniom, uczniom szkół. Ma wiele do powiedzenia na temat zagrożeń związanych z używaniem środków uzależniających. Zanim się nawrócił handlował narkotykami, działał w gangach, przez co wielokrotnie trafiał do więzienia. Jedenaście lat temu Bóg diametralnie zmienił jego życie. Piotr jest dziś innym człowiekiem a wszystko to zawdzięcza Chrystusowi!

Dodaj komentarz