Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Pomimo mojego wieku musiałam się na nowo narodzić

Nazywam się Zofia. Pochodzę z rodziny katolickiej. Słuchając przez wiele lat Słowa Bożego, czytając wydawnictwa religijne myślałam, że jestem blisko Boga. Ale ciągle mi było Boga brak, ciągle szukałam. Jezus to widział i poprowadził mnie drogą doświadczeń. Trudnych, ciężkich doświadczeń. Ale nie pozwolił mi upaść choć były różne chwile. Bóg postawił na mojej drodze ludzi i okoliczności, które doprowadziły mnie do zboru. Jezus pokazał mi swoją drogę, swoje miłosierdzie, obdarzył łaską przejścia z wyznania tradycyjnego do pełnej ewangelii. Chwała Mu za to. Zrozumiałam, że mimo mojego wieku muszę się na nowo narodzić, przyjąć chrzest wiary, uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Wierzę, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to nasze zbawienie. Pragnę wielbić i podziękować Bogu Ojcu, Synowi Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu za wszystko, co czyni w moim życiu. Pragnę również podziękować pastorowi, siostrom i braciom w zborze za wsparcie duchowe. Dziękuję. Chwała Bogu. Amen.

Dodaj komentarz