"Nowe Życie" | Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi | 90-244 Łódź, ul. Jaracza 95/97

Taki zostawił ślad

W latach osiemdziesiątych Bóg skierował kroki pastora Jean-Claude’a do Polski. W roku 2002 do Łodzi. Brat Duhamel był z powołania ewangelistą, więc służbę swą charytatywną łączył z głoszeniem Ewangelii. Często wspominał swoje pierwsze usługi ewangelizacyjne w Białowieży. Opowiadał świadectwo o tym jak sam tułając się po świecie, bez domu, głodny, żyjąc na skraju nędzy, doświadczył zbawienia przez moc Pana Jezusa Chrystusa. Cieszył się zawsze, gdy mógł komuś pomóc. Wspierał wiele polskich zborów. Jego pełna miłości postawa i uśmiech na ustach wyrażający niesamowitą radość w Panu – były wielką zachętą dla wierzących i dla pastorów w naszym kraju.

W październiku 2008 r. widzieliśmy go po raz ostatni. Wówczas – jak pisaliśmy – przed bramą przy ul. Gdańskiej 29 zaparkowały dwie ciężarówki pełne żywności. Pastor Jean-Claude przyjechał w towarzystwie dwóch innych braci. „Przyjechali, zaopatrzyli Misję i wyjechali. Zostawili jednak coś więcej niż 10 ton żywności. Podzielili się z nami swoją miłością do Pana i do bliźniego. Zostawili po sobie ślad, ten sam, który sprawia, że chce się jeszcze mocniej szukać Boga i Jego obecności” – pisaliśmy w naszym Informatorze Zborowym. Tak właśnie zapamiętamy pastora Jean-Claude’a. Taki zostawił ślad.

Pan zdecydował by odwołać do wieczności swego sługę. Pastor Duhamel odszedł do Pana. „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi” (Obj. 14,13).

Dodaj komentarz